dv.fyi
Ketika salibmu tertinggal
Hidup ini adalah perkara memanggul salib dan setia hingga akhir dengan panggulan itu. Kalau mau enteng, letakkanlah salib niscaya jalan hidupmu lebih ringan.