dv.fyi
Kaosasu.com
Kaos Asu adalah benggala.Tempat mengukur dan berkaca, adakah kita sudah lebih mulia daripada seekor asu, atau… sebaliknya”