dv.fyi
Imanlah yang menyelamatkan mereka!
…di dalam nama Yesus, keselamatan itu mengalami penyempurnaan makna. Dua ribu tahun silam Ia menyempurnakan makna ‘keselamatan’ melalui pengorbananNya di atas kayu salib.