dv.fyi
Apa yang kita perlukan untuk damai sejahtera?
Damai sejahtera hanya perlu Kasih Tuhan tapi jangan-jangan seperti kata Yesus terhadap orang-orang di kota Yerusalem kala itu, hal itu tersembunyi bagi matamu? Mata kita?