durmitor.wordpress.com
Durmitor
“Među planinskim divovima južno-slovenskih zemalja, najmoćniji i najveličanstveniji je Durmitor.” Kurt Hassert, njemački geograf Šta čovjek da kaže za nekadašnje odmaralište bogova. A b…