durmitor.wordpress.com
VIDEO:Temeljne vrijednosti Europske Unije
Sada već davne 1963. godine Robert Schuman, francuski ministar spoljnih poslova, u svojoj znamenitoj knjizi Za Evropu piše: “Devetoga maja 1950. godine francuska je vlada u svojoj svečanoj deklarac…