durmitor.wordpress.com
ŠT E T N O S T K A F E
Detaljno je opisana štetnost kafe, ali se slični štetni efekti po zdravlje ljudi ostvaruju i korišćenjem „pravog čaja“, čokolade,kakao napitaka i „cola“-napitaka.