dungnt.net
Tôi 26 | Nhymxu
Này chàng trai, Hôm nay tớ lười viết quá, mà vẫn cố lạch cạch vài dòng cho cậu, tuân thủ đúng truyền thống hàng năm này, siêu không?😌 Này chàng trai, Dù có những ngày u ám, dù phía trước có mờ mịt…