dungnt.net
Tôi 26
Này chàng trai, Hôm nay tớ lười viết quá, mà vẫn cố lạch cạch vài dòng cho cậu, tuân thủ đúng truyền thống hàng năm này, siêu không?😌 Này chàng trai, Dù có những ngày u ám, dù phía trước có…