dungnt.net
Tôi 25
Này chàng trai, Nghỉ ngơi đủ thì lại đứng lên đi tiếp nhé. Có đôi lúc mỏi mệt, có những lúc chùn chân, hãy cứ bước nhé. Ngã quen rồi mà. Này chàng trai, Dù có những ngày chào đón bằng những …