dungnt.net
Gió nhẹ, chong chóng quay. . . | Nhymxu
Cậu lúc nào cũng quay mãi thế à? ” Chợt gió hỏi chong chóng. ” Ừ, có lẽ vậy!! ” Chong chóng đáp. ” Vì cậu thổi nên tớ phải quay! ” ” Vì tớ sao?? ” Gió ngạc nhiên. ” Vì cậu. Vì cậu mà tớ quay…