dungnt.net
Hướng dẫn cài Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu 14.04 16.04 16.10 17.04 17.10, elementaryOS, Linuxmint 17.3 18.0 và các distro Ubuntu-base bằng Wubi
Cách đây khá là lâu, mình có viết bài hướng dẫn cài Ubuntu Gnome 13.04. Khi đó Wubi mặc định vẫn còn hoạt động tốt dù bị giấu tùy chọn đi. Từ bản *buntu 14.04 trở đi thì nó không còn hoạt động được…