dungnt.net
Cách tổ chức models và auto import trong python | Nhymxu
Chuyện là mình cần phải tái cấu trúc lại bộ code cho 1 dự án: Flask + MongoDB. Đi dạo 1 hồi lòng vòng tham khảo mấy ông lớn, to nhất là ông django thì thấy hầu hết mọi người đều có thói quen bỏ hết…