dungnt.net
2018-11-13 | Nhymxu
Hà Nội những ngày ẩm ương, Hà Nội hôm qua làm con người ta thấy uể oải, tụt mood không phanh. Tự dưng chán ghét cả cuộc đời, ngán cả thế giới chẳng vì lí do nào cả. Cái cảm giác muốn biến mất đôi lúc…