dungnt.net
2018-11-12
Hà Nội những ngày đỏng đảnh, Trèo lên giường, kéo chăn, ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh giấc mọi thứ hoá hư vô, tuần mới lại bắt đầu để ăn hành 😂 Lậm tiên hiệp quá rồi 🤣 #hanoi #hanoian…