dungnt.net
Chàng trai, ngủ ngon và mai thức giấc nhé. | Nhymxu
Bạn chẳng rõ mình tồn tại ở thế giới này làm gì nữa, chẳng có bạn thế giới vẫn quay đều mà. Nhỉ :) Bạn chợt nhớ đến vài điều thú vị, bạn cười, bạn chợt nghĩ: “mình tồn tại vì những điều thú vị này…