dungdoanh.com
Tủ giữ nóng thực phẩm WYD-825
Tủ trưng bày và giữ ấm thực phẩm 2 tầng điện, phủ hợp với cửa hàng Fasstfood, quán ăn…