dungdoanh.com
Giới thiệu bộ nồi nấu vào cô đặc cao dược liệu kiểu mới
Nồi nấu và cô đặc dược liệu là sản phẩm dùng đa năng cho các cơ sở nấu thảo dược, cao các loại thực động vật sử dùng bằng điện. Thay vì việc nấu bằng than củi bụi bặm kém vệ sinh, mất nhiều công sứ…