dulichdongbac.com
Núi Mẫu Sơn
Vị trí: Cách thành phố Lạng Sơn 30km về phía đông. Đặc điểm: Nằm ở độ cao 1.541m so với mặt biển, khí hậu