ducankitchen.com
Juice | Nước Ép Cóc & Ớt Chuông Xanh - Ducan Kitchen
Nhắc đến tên cóc non thôi là mình đã chảy nước miếng rồi. Ngồi dăm mười phút với chút muối ớt là nửa cân cóc bay hơi lúc nào không…