ducankitchen.com
Juice | Công Thức Nước Ép Cải Xoăn Kale - Ducan Kitchen
Để bắt đầu hành trình Mỗi Ngày Một Niềm Juice của năm 2019, ta cùng đến với nguyên liệu quen thuộc đối với người mê Juice – cải xoăn Kale.…