ducankitchen.com
Công Thức Đậu Sốt Dứa Miso - Ducan Kitchen
Hồi bé, nhắc đến mấy món lên men là mình sợ lắm. Từ tương bần đến mắm tôm đều có cái mùi đặc trưng thật không dễ thương chút nào.…