dtaranza.cz
Astro-selfie
Selfie cestou do práce aneb volné/zájmové pokrańćování projektu DEDPXL ve stylu devátého kola (autoportrét).