drouwenerveen.com
Toneelvereniging Volhouden - Digitaal Dorp Drouwenerveen
Volhouden – een stukje geschiedenis De toneelvereniging VOLHOUDEN is opgericht in het jaar 1960. Het was de toenmalig caféhouder, wijlen de heer A. Baas, die de aanstoot gaf tot de oprichting. Voordien was er wel een vereniging maar deze was ter ziele gegaan. Bij de oprichting werd de hoop uitgesproken dat deze vereniging het langer zou volhouden dan de vorige. Zo ontstond spontaan de naam van de toneelvereniging VOLHOUDEN. De eerste jaren verliepen moeizaam. In 1964 werd een totaal nieuw bestuur gekozen en vanaf die tijd ging het voorspoedig mede dankzij genoemde A. Baas die toen al optrad als sponsor. In 1966 is de toneel-vereniging toegetreden tot het D.A.T. (Drents Amateur … Lees verder Toneelvereniging Volhouden →