drnajafbeygi.com
جراحی بینی گوشتی |ویژگی بینی گوشتی |نحوه جراحی بینی گوشتی |دکتر آرش نجف بیگی
جراحی بینی گوشتی : بینی گوشتی در قسمت پایینی اش دارای پوست ضخیم وچربی است و غضروف های بزگی هم در قسمت پایینی کناری بینی دارد .