drminarabiee.ir
لیزر کیوسوئیچ در کرج | هزینه لیزر کیوسوئیچ در کرج | دکتر مینا ربیعی زکی
لیزر کیوسوئیچ در کرج کمترین خطر را برای بیمار دارد و تنها درچند روز اول بروز لک های قهوه ای و قرمز بعد از درمان طبیعی است