drminarabiee.ir
لاغری با طب سوزنی در کرج | طب سوزنی در کرج |دکتر مینا ربیعی زکی
لاغری با طب سوزنی در کرج به این صورت است که پزشک با قرار دادن سوزن های مخصوص در نقاط مشخص از بدن فرد اشتهای بیمار را تا حد زیادی کنترل می کند