drilseach.net
Briathrachas Air Cuan Dubh Drilseach
Thoiribh an aire — mholainn nach leugh sibh ro fhada air toiseach oirbh fhèin sìos air an liosta seo, air eagal ’s gun tèid an sgeulachd a mhilleadh dhuibh. Tha mi a’ cur ris an duilleag seo…