drilseach.net
Treasamh ràith de Dhìlleachdan Dubh anns an RA?
Don chuid nach do dh’fhiosraich e fhathast, is e Orphan Black am prògram ficsean-saidheans as fhèarr air TBh on a chaidh an dreach ùr de Battlestar Galactica a chraoladh. Tha an sgrìobhadh gl…