drilseach.net
Facal dealachaidh nan Bhulcanach
Chan eil mi nis nam Treckie mòr mar a b’ àbhaist dhomh a bhith, ach chunna mi an abairt seo ann an Dwelly’s (t.d. 871) agus dh’fheumainn a dhèanamh…