drilseach.net
Deuchainn rocaid cheart … ùpraid is làn-sgrios!
Cheannaich mi rocaid seachdain sa chaidh, tè bheag, seann-sgoil, dha ainm “Yankee” le Estes, mar na rocaidean beaga a chuir mi suas nuair a bha mi nam bhalach òg. Tha mi an dòchas a cur…