drilseach.net
Lèirmheasan air leth
Fhuair ACDD dà lèirmheas uabhasach taiceil an t-seachdain seo. ’S e a’ chiad lèirmheas fear le Alison Lang air Goodreads. Sgrìobh i gun do chòrd na caractaran ann an ACDD rithe gu sònraichte…