drilseach.net
Postair Dune
Seallaibh air a’ phostair a cheannaich mi! Tha mi uabhasach toilichte leis. ’S ann le Joshua Budich a tha e, postair a chaidh a dhèanamh gu sònraichte airson taisbeanadh de dh’ealain …