drilseach.net
Lèirmheas le Moray Watson
Sgrìobh Moray Watson lèirmheas smaoineachail inntinneach air ACDD a chaidh fhoillseachadh ann an Northwords Now am mìos seo (Autumn 2013, #25). Seo am beachd aige air cuspairean na nobhail: Air Cu…