drilseach.net
ACDD aig Comann Crann na h-Alba
Tha mi uabhasach toilichte innse gun do bhuannaich ACDD an duais, A’ Chiad Leabhar As Fheàrr, aig Comann Crann na h-Alba, Dihaoine! Chaidh an duais a roinn eadar ACDD agus As Far as I Can Se…