drilseach.net
Fleadh Duaisean Comann Crann na h-Alba
Thèid Fleadh Duaisean Comann Crann na h-Alba a chumail ann an Leabharlann Mhitchell air an 14mh latha dhen t-Samhain, aig 4.30f. Carson nach tig sibh ann! Seo an cuireadh agus ’s ann air a gheibh…