drilseach.net
An do loisg Han an toiseach?
Bha mi dìreach aig an aois cheart nuair a chunnaic mi Star Wars an toiseach. 1977 – bha mi deich agus sgoilt am film m’ eanchainn; bha e cho math. Chan fhaca mi a leithid a riamh, agus chan fhaca n…