drilseach.net
Transparencies agus Air Cuan Dubh Drilseach; Oidhche litreachais aig an t-Sabhal Mhòr
Bidh mi fhìn agus Meg Bateman a’ cur ar leabhraichean air bhog ri chèile ann an Slèite, anns an sgìre againn fhìn, aig cuirm shònraichte aig Sabhal Mòr Ostaig, Diciadain, 28 An Lùnastal aig 7…