drilseach.net
Foillseachadh Gàidhlig aig Fèis Leabhraichean Dùn Èideann
Thèid taisbeanadh sònraichte a chumail aig Fèis Leabhraichean Dùn Èideann a’ comharrachadh a h-uile leabhar a chaidh am foillseachadh anns a’ Ghàidhlig am bliadhna. B’ e bliadhna…