drilseach.net
Bhideo-ciùil mun t-singilteachd
Tha an t-singilteachd na cuspair anns a’ bhideo-ciùil ùr seo le Steve Aoki. Tha na h-ìomhaighean ann sgoinneil, agus tha an ceòl craicte cruaidh cuideachd. Via io9.