drilseach.net
DEVO
Bha mi tràth tighinn gu punc ann an dòigh, ach anamoch ann an dòigh eile. Fhuair mi a’ chiad chlàr punc agam ann an 1979 nuair a bha mi 12 − an clàr uaine leis a’ Clash − ach cha deach…