drilseach.net
A’ moladh Mark
Is gasta linn uile am faclair aig Edward Dwelly. ’S e miorbhail a th’ ann gun deach a chruinneachadh idir agus tha e luachmhor thar tomhais, ach aig a’ cheart àm, tha e doirbh a chleac…