drilseach.net
Bogadh ACDD aig Aye Write! ann an Glaschu
Chaidh ACDD a chur air bhog gu h-oifigeil aig oidhche sgoinneil aig an fhèis-leabhair, Aye Write!, ann an Glaschu. Bha Aonghas Dubh MacNeacail anns a’ chathair, a’ cumail chùisean a&#8…