drilseach.net
Ableton agus ceòl eleactrònach beò
Tha seo sgoinneil. Seo edIT bhon Glitch Mob a’ teagasg dòigh a b’ urrainn dhut drumadh beò le Ableton Live. Aig 5:30 chithear edIT a’ cruthachadh loidhne-druim shìmplidh spòrsai…