drilseach.net
Memrise do ACDD
Chuir mi cùrsa Memrise air dòigh airson ACDD, an dòchas gum bi e feumail don chuid a tha ùr gu leughadh anns a’ Ghàidhlig. Bha mi a’ smaoineachadh, bu dòcha, gun dèanadh daoine an cùrs…