drilseach.net
An inntinn domhanta lìonrach
Seo gif a chaidh a chruthachadh le botnet ana-mhòr mì-laghail a thaisbeineas dàta mu chleachdadh an eadar-lìn rè aon latha. Mar sin, tha an gif seo na dhealbh dhen eadar-lìon ann an seagh. Seo an…