drilseach.net
A’ cur Air Cuan Dubh Drilseach air bhog!
Thèid Air Cuan Dubh Drilseach a chur air bhog gu h-oifigeil air Diardaoin, an 18mh latha dhen Ghiblean, 2013, aig an fhèis-litreachais, Aye Write, ann an Glaschu. Thèid am bogadh a chumail ann an …