drilseach.net
Clàran bhaidhneil gu sìorraidh!
Tha an saoghal a chruthaich mi do ACDD glè sgapach a thaobh teicneòlas, e.g.: tha iomadh teicneòlas aig gach ìre ri lorg anns an t-saoghal taobh ri taobh. Tha an suidheachadh seo cumanta gu leòr a…