drilseach.net
Lìon ùr dha na robotan
’S e iomairt a th’ ann an RoboEarth a chum eadar-lìon ùr a thogail do robotan, lìon fa leth far am b’ urrainn do robotan conaltradh ri chèile agus ionnsachadh o chèile. Tha innealadair…