drilseach.net
Baxter – an robot snog a ghoideas d’ obair ort
Seo robot saor a tha furasta prògramadh agus a nì obair fhactaraidh aig cosgais co-ionnan ri $4 an uair. Tha Baxter ri reic mar dhòigh gus obair a chumail anns na Stàitean, seach ga gluasad gu dù…