drilseach.net
Dùisg!
Chuir Oi Polloi clàr ùr a-mach o chionn ghoirid, Dùisg, agus seo a’ chiad bhideo às. Fhuair mi leth-bhreac dhen CD fhèin bho Roddy Atomgevitter seachdain sa chaidh agus tha mi air a bhith ag …